Utställareinformation finns här!

Angående coronaviruset Covid-19
För Fokus Hjälpmedel  är säkerhet och hälsa för besökare, utställare, partners och medarbetare, av högsta prioritet. Vi följer nogsamt och möter rekommendationer och instruktioner från Folkhälsomyndigheten.
För information, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Letar du boende under Fokus Hjälpmedel? Läs mer här