Möt våra föreläsare

Samma seminarier och workshops båda dagarna

Parallellt med leverantörsutställningen arrangeras fortbildande och utvecklande seminarier med Mikael Andersson, inspiratör och entreprenör, Dagny Vikström, arbetsterapeut och tidigare Demensvårdsutvecklare i Luleå kommun, Eva Ekvall, docent i fysioterapi och Jeanette Adolfsson, Socialstyrelsen.

Dessutom arrangeras workshops där du får prova de senaste hjälpmedlen i en stimulerande miljö tillsammans med ledande leverantörer.

 


09.45 - 10.30
Jeanette Adolfsson, Socialstyrelsen
Mer fokus på kunskapsbaserad rehabilitering
Hjälpmedel är en viktig insats, men ska inte ersätta rehabiliteringsinsatser utan komplettera den. Hur ser behovet ut och vad behövs för en mer likvärdig och kunskapsbaserad rehabilitering i Sverige. Fokus på Socialstyrelsens utredning är kommunal rehabilitering, men samverkan med regionerna är en viktig förutsättning för en framgångsrik rehabilitering.10.45-11.30 Dagny Vikström Leg. Arbetsterapeut och tidigare Demensvårdsutvecklare i Luleå kommun
Bemötande och förhållningssätt till personer med demens
Hur kan vi hjälpa personer med demens att behålla sin värdighet och självkänsla när minnet sviker, det är svårt att hitta, att känna igen folk och föremål, att förstå och förklara sig. Hur kan vi hjälpa personer som missförstår, är rädda och misstänksamma och inte har insikt om sitt eget sjukdomstillstånd. Hur kan vi möta och kommunicera och skapa ett positivt klimat och förtroende. Hur kan vi stödja personer med demens i vardagen så de kan uppleva livsglädje och välbefinnande, trots sin kognitiva svikt.13.30-14.15 Eva Ekvall, Lunds Universitet
Gammal och yr
Vad händer med balanssystemet när man blir äldre? Varför är det så många äldre som upplever yrsel? Hur påverkar detta risken för att falla och vad kan jag själv göra för att påverka yrsel och risken för fall?15.00-15.45
Mikael Andersson
Tankens kraft - Att göra det omöjliga möjligt
Född utan armar och ben, Mikael är gift och har fyra barn. Han är dessutom egen företagare och en av Sverige, Norge och Finlands populäraste föreläsare. Inspiration och nytt perspektiv. I sina inspirerande och uppskattade föreläsningar berättar han med ett smittande leende om mod, normalitet, motivation och en stark drivkraft att nå målen och förverkliga sina drömmar. Allvar och svårigheter blandas med humor och glädje i tvära kast. Du kan förvänta dig en mycket personlig föreläsning där Mikael använder många exempel från livet och vardagen för att förmedla sitt budskap. Men inte en människa lämnar salen utan att ha påverkats djupt.

Workshops av följande leverantörer


10.00-10.30 Att möta och bemöta vårdtagare med demens - vad är viktigt att tänka på?
En spännande och intressant workshop kring en av våra stora utmaningar i vården idag; att möta vårdtagare med demens. Över 60 % av vårdtagarna inom äldreomsorgen lever idag med demens. Vi kommer att beröra vikten att arbeta rätt och med värdighet kring personer som lever med demens och även prata om begreppet personcentrerad omvårdnad som innebär att det är personen som är i fokus, inte demenssjukdomen. Detta innebär att de hjälpmedel som vi använder i omsorgen också måste vara anpassade för ändamålet. Vi belyser också vad som kan vara viktigt att tänka på vid förflyttning av personer med demens.


 


11.00-11.30 Digitala verktyg som stöd i vardagen

Abilias hjälpmedel ger många möjlighet till självständighet, delaktighet och ökad livskvalitet. Våra digitala hjälpmedel används idag av både individer och verksamheter. Vi tittar på våra senaste nyheter inom våra kognitiva hjälpmedel och möjligheterna med webbtjänsten myAbilia. GEWA Connect ger dig med minskad rörlighet möjlighet att använda din mobiltelefon eller surfplatta samt själv kunna styra saker som att t.ex. tända och släcka lampor, titta på TV och lyssna på musik. Under workshopen delar vi med oss av exempel på användning.13.45-14.15
Sitta rätt – ur ett brukarperspektiv.

Denna workshop handlar om vikten av att sitta rätt, att alla är olika och hur viktigt det är att se till varje individs behov. Vi tittar på olika sittvinklar, avlastning och positionering. Vi pratar också om vad brukaren själv kan göra i förebyggande syfte med betoning på rörelse och träning.
Föreläsare: Marit Sundin och Ronny Berntsson14.30-15.00 När en är nog

Hur får vi personalen att jobba på ett smart och ergonomiskt sätt?
När räcker det med en person och när behöver man vara fler? Hur inverkar dina arbetsmetoder på din kropp och på patienten? Stärk ditt och dina kollegors yrkeskunnande!