Därför vill du inte missa att ställa ut på Hjälpmedelsforum Lund

Om ert företag är verksamt inom hjälpmedelsbranschen är Hjälpmedelsforum rätt forum för er. Som utställare får ni möjlighet att skapa relationer och träffa beslutsfattare på olika nivåer, allt från inköpare på landstingen och vårdpersonal till brukare och dess anhöriga.


Hjälpmedelsforum är mässan där framtid och innovation står i fokus. Syftet med detta forum är att presentera produktnyheter, ta upp aktuella ämnen genom seminarier och därmed öka förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg. Här möts hjälpmedelsverksamheter, beslutsfattare, vårdpersonal, användare och alla som har ett intresse för hjälpmedel.

Du kan inom kort registrera dig och hämta ditt utställarkort

Monterpriser:
Kommer inom kort


Kontakta Sven-Erik Bjarnesson för bokning!
Sven-Erik Bjarnesson Säljare
seb@vendo-media.se
070-486 96 11